REJESTRACJA

Edukatorzy Hevelianum przedstawią Państwu nową ofertę z zakresu edukacji ekologicznej, która będzie realizowana w Domu Zdrojowym oraz oprowadzą
po obiekcie. Omówione zostaną także propozycje dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z których można korzystać na Górze Gradowej.

PLAN SZKOLENIA
1. Powitanie gości
2. Krótki film o Hevelianum (5 min)
3. Wykład dr. Wojciecha Glaca (30 min)
4. Przerwa kawowa (15 min)
5. Dom Zdrojowy – prezentacja oferty edukacyjnej (15 min)
6. Góra Gradowa – prezentacja oferty edukacyjnej (15 min)
7. Zwiedzanie Domu Zdrojowego (30 min)REJESTRACJA